Competenties

Wij richten ons vooral op gespecialiseerde gebieden binnen custom software ontwikkeling, service management en systeemintegratie. Wij besteden veel aandacht aan het veiligheidsaspect in het gehele implementatie-proces. We bieden ook source code review van 3rd party software. Al onze ingenieurs hebben 10+ jaar ervaring in een combinatie van de volgende competenties.

Custom Webapplication Development

Onze klanten worden vaak geconfronteerd met het probleem dat zij geen goed gebruik kunnen maken van retail software vanwege unieke kenmerken van hun organisatie, werkwijze, processen of wettelijke beperkingen. Onze ingenieurs hebben enorme ervaring in aangepaste web applicatie ontwikkeling, responsive en multi-platform oplossingen. We volgen de trends en maken gebruik van de meest recente technologieën.

Back-end Development

We hebben veel ervaring in het verwerken van grote hoeveelheden data, talloze verschillende input bronnen, formaten en code (zowel internationalisering en platform specifiek). Wij zijn well bekend met de meest voorkomende operating systemen (Windows Server OS, verschillende Linux-distributies, commerciële Unix Systems) en applicatieservers. We passen ons aan de klanten specifieke omgeving heel snel aan, met een uitgebreid platform onafhankelijk en platform afhankelijk know-how.

Performance Analysis en Tuning

Door het analyseren van applicaties en performance logs, het plaatsen van meetpunten, het meten van back-end en front-end responstijd zijn we in staat om de belangrijkste bottlenecks op te sporen. Wij leveren een uitgebreide en gedocumenteerde analyse en lossen het probleem voor U op, of we geven suggesties en consultancy.

Systeemintegratie

Wij bieden oplossing-alternatieven op basis van zakelijke behoefte beoordeling en vergemakkelijken de nodige zakelijke beslissingen. Na het vaststellen van de componenten die geïntegreerd moeten worden, worden de vereiste interfaces ontwikkeld en geïmplementeerd. We hebben niet alleen uitgebreide ervaring met standaard-interface technologieën, maar ook met custom interfaces en 3rd party API's. Wij besteden veel aandacht aan veiligheid bij het selecteren en toepassen van zowel de juiste methoden maar ook technieken. Indien mogelijk ontwikkelen we mock interfaces om testbaarheid te verbeteren. Deze hebben een goede ROI waarde, zelfs in een korte termijn: ze verminderen het aantal mogelijke fouten, versnellen debuggen en het oplossen van problemen.

Splunk

We love using Splunk as a log aggregation & analysis tool. It’s powerful search & correlation capabilities allow us to understand our softwares’ behaviour in live environment much better. Live charts and various visualizations help us to gain quick insights. We know it’s capable of much more than we use it for, and we’re looking forward to our first Splunk plugin development project.

Project Management

We hebben ruime ervaring met zowel watervalmodel en agile methodieken. Gebaseerd op onze ervaring vinden wij dat de agile methodiek is meer geschikt voor softwareontwikkelingsprojecten, maar we selecteren en passen ons aan op basis van de karakteristieken van het project en de klanten omgeving.

Security gericht QA

Alle onze medewerkers (ontwikkelaars, testers) zijn bekend met de concepten van ordinair aanvalstechnieken, veiligheidsrisico's en kwetsbaarheden. We houden veiligheid altijd in het hoofd gedurende de hele levenscyclus van onze projecten. De code die door onze ontwikkelaars wordt geschreven wordt altijd nagekeken en de software wordt gescand op kwetsbaarheden voor de release. We hebben een Certified Ethical Hacker (CEH) en een EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) in ons team.

Zakelijke analyse

Wij helpen u de zakelijke doelstellingen van het bedrijf te formuleren. Wij beoordelen de organisatiestructuur, de processen, de regelingen van het bedrijf en vinden de betrokkene personen. Wij beoordelen de zakelijke behoeften, helpen bij het oplossen van belangenverschillen, en maken de specificatie van de zakelijke behoeften op. Wij herkennen en brengen de in verband met de taak staande kwesties van IT-veiligheid tevoorschijn. Steunend op onze brede ervaring in de systeemanalyse werken wij oplossingsalternatieven uit en wij bevorderen het nemen van zakelijke beslissingen. Wij zijn lid van de professionele organisatie International Institute of Business Analysis.